Spela med oss!

Hemvärnets Musikkår Södertörn har som mål att vara den självklara mötesplatsen för Stockholms blåsmusikentusiaster. Musikkåren har en låg medelålder och omfattar såväl ambitiösa fritidsmusiker som musikhögskolestudenter, musiklärare, före detta musiksoldater och professionella militärmusiker. Vår besättning är de klassiska blåsmusikinstrumenten samt slagverk. Vår repertoar är i huvudsak symfonisk blåsmusik, originalmusik och självklart svenska och utländska marscher. Idag är vi ca 35 stycken och vi vill gärna bli fler!

År 2017 var ett händelserikt år för musikkåren. Leif Karlsson tillträdde som dirigent och musikalisk ledare och hade premiär med musikkåren vid dess vårkonsert. Sedan innehöll året en resa till Tyska Försvarsmaktens dag i Stralsund, Skärgårdsbåtens dag i Vaxholm, ett antal ceremonispelningar, högvaktsparader i oktober och slutligen en julkonsert i slutet av november,

Under 2018 fortsätter vi vår musikaliska utveckling genom en vårkonsert och framträdanden i samband med olika evenemang. Bland dessa evenemang kan nämnas Svenskt Veterantattoo. Dessutom fullgör vi vårt uppdrag inom Försvarsmakten genom spelningar vid högvaktsparad, olika ceremonier och andra tillfällen. Vårt musikaliska år avslutas med en julkonsert i Eric Ericsonhallen den 8 december tillsammans med sopranen Julia Sigblad.

Bland konserter vi gjort de senaste åren kan nämnas en Musikalkonsert i samarbete med Kongl. Teknologkören och en Filmmusikkonsert framförd tillsammans med en dansgrupp. Det finns stora möjligheter för orkestern att ha inflytande över repertoarval och vi gör gärna stycken med soloinsatser från de egna medlemmarna.Inom vårt militärmusikaliska uppdrag ansvarar vi för högvaktsmusiken 1-2 helger om året och genomför ett antal ceremonier, t.ex. vid övningsavslut och medaljutdelningar. Kåren är även efterfrågad på stora internationella Tattoon och har med nuvarande besättning varit både i USA, Virginina Tattoo 2014, Tyskland, Musikschau der Nationen 2015 och till Eksjö Tattoo 2016.

Vi erbjuder
 • En Musikkår med höga ambitioner och bred repertoar
 • Trevliga sociala aktiviteter
 • Kontakt med många trevliga blåsmusikentusiaster
 • Musikalisk utveckling under kompetenta dirigenter
 • Förmåner från Försvarsmakten
  • Ersättning för repetitioner och konserter
  • Resersättning
  • Kurser och utbildningar
  • Försäkringar
  • Stiliga uniformer

Vill du prova att spela med oss?

Välkommen att höra av dig till:

Kårchef Fredrik Hedin:
mail: info@hvmksodertorn.se