Tidigare Dirigenter

Leif Karlsson

Leif Karlsson var orkesterns dirigent 2017-2018.

Efter 4 års musikhögskoleutbildning med inhopp i Sveriges Radios Symfoniorkester, Göteborgssymfonikerna, Stockholmsoperan och Kungl. Filharmoniska orkestern fick Leif Karlsson 1979 anställning som soloslagverkare i Västerås Symfoniorkester. Vid samma tid startades ensemblen Kroumata med Leif Karlsson som en av grundarna.

Leif Karlsson

Sedan dess har han tillsammans med Kroumata rest världen runt för att sprida svensk kultur och framföra svensk musik. Solistuppgifter med Los Angeles Philharmonic Orchestra, Berliner Symphoniker, WDR Rundfunkorchester, Göteborgssymfonikerna, Islands Symfoniorkester, Sveriges Radios Symfoniorkester och Lahti Symfoniorkester för att nämna några. Sedan 1997 är Kroumata Kulturambassadörer och har tilldelats Positiva Sveriges Hederspris.

Under åren har Leif Karlsson tillsammans med musikerna i Kroumata uruppfört över 200 verk. Han återfinns på inspelningar med Per Gross, Kerstin Frödin och har deltagit som musiker vid internationella statsbesök tillsammans med kungaparet.

Som dirigent arbetar han sedan tidigare med Norrlandsoperan, Jönköping sinfonietta, Wermland opera, Västerås Sinfonietta, Trondheim Sinfonietta, Bodö Sinfonietta, Eskilstuna Symfoniorkester och Bergslagens kammarsymfoniker. Sedan 1991 är han konstnärlig ledare för Norrbottens ungdomssymfoniker och sedan 2014 även för Uppsala blåsarsymfoniker. Leif arbetar även som konsulent vid Kultur i Väst och är ordförande för Svenska Dirigentföreningen.

Anders Alhbin

Anders Alhbin var orkesterns dirigent åren 2009 – 2016.

Alhbins musikaliska bana började inom Frälsningsarmén i Höganäs, där Anders bror lärde honom att spela. Med tiden började Anders spela i Höganäs Musikkår, och blev snabbt en del av den ceremoniella ledningen.

Anders Alhbin
Anders Ahlbin

Under år 2000 utförde Anders sin militärtjänstgöring som eufonist vid Arméns musikkår, när utbildningstiden var över fick han möjlighet att gå i Försvarsmusikcentrums musikkonservatorium. Efter värnplikten utbildades Alhbin först vid Dalarö Folkhögskola, raskt följt av Musikhögskolan i Stockholm.

2002 blev Alhbin anställd som eufonist vid Arméns Musikkår. Det har blivit två år som anställd vid Arméns Musikkår, innan han fick anställning vid Livgardets Dragonmusikkår, där Anders fortfarande arbetar.

Inom musikkåren har Anders under flera år arbetat som flaggtrumslagare, han har anfört musikkåren i parad, samt agerat instruktör inom parad och excercis.

Gustav Lundström

Sjövärnskårens musikkår leddes mellan 2002 och 2008 av Gustav Lundström (född 1977), trumpetare och musiklärare utbildad vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Han arbetar sedan 2005 vid Livgardets dragontrumpetarkår. Dessförinnan var han verksam som frilansmusiker och arbetade under 2003-2004 vid Arméns musikkår. Han var dessutom initiativtagare till Arméns musikkårs veteranmusikkår för vilken han sedan starten 2003 varit musikalisk ledare för.

Gustav Lundström
Gustav Lundström

Gustav är uppvuxen i Fristadsbygden där det rika militärmusikarvet hållits levande genom musikprofilen Jan Rydbäck. Gustav har sedan dess ett stort intresse för hur svensk blås- och militärmusik låtit genom tiderna, han arbetar bl a genom Militärmusiksamfundet aktivt för att ge de gamla svenska mässingsinstrumenten en återvunnen erkänsla.

Björn Ericson

Björn Ericson (född 1980) tog tillfälligt över dirigent-pinnen under våren 2002.

År 2000 gjorde Björn sin värnplikt som musiksoldat vid Arméns Musikkår Norrland (AMN). Våren 2002, samtidigt som Björn dirigerade musikkåren, studerade han på Dalarö Folkhögskola. När studierna ledde vidare till Musikhögskolan i Örebro samma höst lämnade han musikkåren.

Björn Ericson
Björn Ericson

Under sin studietid i Örebro dirigerade Ericson Frövifors Musikkår, utanför Örebro. Utbildningen kom att leda till en examen som brasspedagog, som dirigent och ensembleledare. 2006 arrangerade Örebro Musikhögskola SMASK-finalen, och Björn agerade chefsdirigent.

Åren 2004 till 2007 var Björn aktiv som tubaist i Oktetten Ehnstedts Efterträdare.

Björn gjorde ett uppskattat inhopp som stavförare när musikkåren spelade vid Kronprinsessan Victorias bröllop.

Sverker Hållander

Sverker Hållander var mellan 1979 och 2002 dirigent för Musikkåren. Han erhöll, som dåvarande militärmusiker, sin musikaliska utbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, där han studerade instrumentation och arrangering.

Sverker Hållander
Sverker Hållander

Hållander har gjort flertalet kompositioner och arrangemang, där många har funnit sin väg ut i Europa och blivit uppskattade vid Tattoo-föreställningar. Av de många marscher som Hållander komponerade har två blivit offentliga förbandsmarscher.

Sverker Hållander avled i början av 2002 efter en tids sjukdom.