Dirigent & Ledning

Dirigent

Felix Bagge är orkesterns dirigent sedan 2019.

Felix Bagge har bakgrund som violinist, pianist, slagverkare och sångare. Under uppväxten i Kalmar spelade han bl.a. i Stadsmusikkåren Lyran och Kalmar läns Hemvärnsmusikkår. Han gjorde sin militärtjänst som slagverkare i Arméns Musikkår 2005 och har spelat med Lunds Hemvärnsmusikkår efter det. 2013 tilldelades han Hemvärnsmusikens Bronsplakett. I Lund har Felix även varit sångare i Lunds Studentsångare sedan 2006 och dess vicedirigent från 2013.

Felix Bagge

För närvarande studerar Felix på masterutbildningen i orkesterdirigering vid Kungliga Musikhögskolan för Professor B Tommy Andersson. Under utbildningen har Felix dirigerat bl.a. Arméns Musikkår, Marinens Musikkår och Östgötamusiken. Sedan 2011 är han involverad i Klosters Music Festival i Schweiz och under senaste året har han lett projekt med Sundbybergs och St. Thomas orkesterföreningar vid sidan av studierna. Hösten 2019 hade han även sin operadebut med Hans och Greta på Norrlandsoperan.

Vid sidan av musiken är Felix utbildad läkare med specialisering inom radiologi.

Hemvärnstrumslagare

Musikkårens stavförare är sedan 2018 Erik Sigblad. Inom hemvärnsmusiken kallas denna roll Hemvärnstrumslagare.

Erik påbörjade sin musikaliska bana i Småland och spelade med i många musikkårer under ungdomsåren. Det stora intresset för militärmusik väcktes i mötet med HvMk Jönköping-Huskvarna under ledning av Ingemar Badman år 2004.

Erik Sigblad

År 2006 genomfördes värnplikt vid Arméns Musikkår och Erik har därefter under flera år varit verksam och spelat tillsammans med Arméns Musikkårs Veteraner vid vaktparader och turnéer. Erik belönades med AMKV:s förtjänstemedalj i silver år 2013.

Vid sidan om klarinett har också Erik spelat mycket slagverk och framträtt tillsammans med HvMk Eslöv, Marinens Ungdomsmusikkår samt Militärmusiksamfundets Musikkår. En annan kuriosa är ett stort intresse för bevarandet av signalblåsande på skepparpipa.

Erik sitter sedan år 2011 också i Militärmusiksamfundets styrelse samt är redaktör för deras tidning MarschNytt vars uppgift är att stödja blåsmusik i allmänhet, militärmusik i synnerhet och har blivit belönad med deras förtjänstemedalj, Ivar Widner i guld.

Erik har varit en delaktig i HvMk Södertörn sedan år 2008 och var bland annat stavförare under Prins Carl-Philips och Prinsessan Sofias bröllop.

Kårchef

Sara Fristedt har varit kårchef sedan hösten 2019.

Sara är uppvuxen i den lilla östgötska orten med ett stort blåsmusikengagemang, Boxholm, och med en pappa som musiker, musiklärare och dirigent och en familj där alla musicerar föddes musikintresset tidigt för Sara.  Hon började spela valthorn vid 9 års ålder och har sedan aldrig slutat. 

Sara har spelat i ett flertalet olika blåsorkestrar och symfoniorkestrar genom åren. 2009 gjorde hon värnplikten vid Arméns Musikkår, något både hennes pappa och storebror också gjort, och intresset för marschmusik ökade ytterligare. Sara har efter det varit engagerad i Arméns musikkårs veteraner och är sedan 2015 ordinarie medlem i Hemvärnets musikkår Södertörn. 

Sara är utbildad civilekonom och jobbar idag som controller inom en av Sveriges största barnrättsorganisationer. Utöver jobb och musicerande tränar Sara mycket löpning och har bland annat genomfört 3 Stockholm Marathon, 2 Lidingölopp och 7 halvmaraton.